Red Team – це фахівці з інформаційної безпеки, які моделюють дії зловмисників. Вони виконують кібератаки на ІТ-інфраструктуру компанії клієнта, використовуючи ті ж методи та технології, що й потенційні зловмисники, з метою  виявлення можливих слабких місць чи недоліків у системах безпеки, які хакери можуть використовувати для несанкціонованого доступу чи атак. Після виявлення цих вразливостей їхнє усунення забезпечує підвищення рівня безпеки, перешкоджаючи можливим атакам з боку кіберзлочинців.

Послуги Red Team надають організаціям глибше розуміння власної системи, ніж традиційний тест на проникнення, щоб компанії могли краще захиститися від кіберзагроз.

Місія Red Team — залишатися непоміченими під час проникнення та глибокого дослідження системи.
Наші фахівці постійно вдосконалюють свої навички, використовуючи різноманітні сценарії, методології та власні методи, з метою обходження заходів безпеки, так само, як це роблять реальні зловмисники.
З урахуванням можливості конфіденційної взаємодії з управлінням замовника, такий підхід гарантує збереження високого рівня конфіденційності під час надання послуг і, одночасно, сприяє виявленню максимальної кількості можливих слабких місць в інфраструктурі або ресурсах Замовника. Це сприяє більш ефективній та конфіденційній роботі із виявлення потенційних ризиків та вразливостей.

1.1 Послуги
Тест на проникнення
Тест на проникнення — комплекс заходів, які імітують реальну атаку на мережу, інфраструктуру чи додаток. Мета — зрозуміти, чи може потенційний зловмисник проникнути у систему, і який комплекс заходів необхідний для запобігання загрози. Симулюючи тактику зловмисників, Red Team виявляють прогалини, де конфіденційна інформація може бути під загрозою або бізнес-процеси можуть бути перервані або зупинені. У результаті таких перевірок ми надаємо клієнту звіт, який допоможе створити систему захисту їхніх даних і системи. Read more
Пошук вразливостей з відсіювання помилкових спрацьовувань
Керування вразливостями — це процес виявлення та усунення вразливостей в інформаційній системі компанії замовника, що є одним із ключових елементів протягом побудови комплексної системи інформаційної безпеки. Під час надання послуг ми використовуємо всі сучасні інструменти зловмисників. Такий підхід дозволяє нашим замовникам отримати реальну картину рівня захищеності та рівня зрілості інформаційної безпеки, відповідати вимогам чинних регуляторів, міжнародних стандартів та зміцнити захист свого бізнесу. Read more
Консультування з оцінки захисту
Оцінка захисту — це важливий процес, при якому відбувається аналіз ризиків, пошук вразливостей та формування рекомендацій щодо усунення всіх ідентифікованих недоліків. Фахівці з безпеки RNB Team аналізують наявне середовище та виявляють потенційні слабкі місця, щоб завчасно підготуватись до інцидентів, значно знизити ймовірність реалізації загроз, а також зменшити потенційні фінансові втрати замовника. Read more
Red Teaming
Комплекс дій, спрямований на компрометацію системи інформаційної та фізичної безпеки компанії всіма можливими способами. Red Teaming слід відрізняти від тесту на проникнення, який залучає різні методи атаки для виявлення та використання якомога більшої кількості вразливостей, що передбачає виявлення присутності зловмисника в системі. Read more
1.2 Цілі та обов'язки
 1. Імітація злочинних намірів потенційних зловмисників і відповідна оцінка готовності до реагування

 2. Виявлення вразливостей в інфраструктурі замовника, які можуть призвести до значних ризиків (від репутаційних до зупинки бізнес-процесів)

 3. Створення надійних умов для безпечної передачі будь-яких даних

 4. Використання визнаних практик і вихід за межі традиційних рішень для компрометації системи.

1.3 Методи
 1. Зовнішня розвідка

 2. Атаки на стороні сервери

 3. Соціальна інженерія

 4. Імітація законних дій користувачів

 5. Приховане вилучення даних

 6. Створення власних бекдорів залежно від середовища

Команда Blue Team – це експертна група, яка розробляє рішення для захисту від потенційних зловмисників. Наші спеціалісти відповідають за постійний моніторинг безпеки мережевої інфраструктури, ефективне виявлення будь-яких вразливостей та миттєву реакцію на всі види атак.
Ми ефективно допомагаємо організаціям уникнути кіберзагроз, надаючи активний захист та проактивний підхід до кібербезпеки.  Команда володіє високим технічним рівнем та застосовує міжнародні практики для ефективного захисту інфраструктури наших клієнтів від вдосконалених атак, таких як: APTs і 0-days.

Головна мета Blue Team – це своєчасне виявлення складних типів атак і постійний моніторинг поточних або нових ризиків.

2.1 Послуги
SIEM як послуга
SIEM як послуга від RNB Team — це ідеальний спосіб для компаній відстежувати цифрову активність та реагувати на події кібербезпеки у режимі реального часу. Виявляти загрози та поведінкові аномалії до того, як вони стануть інцидентами. Ця інтегрована послуга включає в себе керування журналами та розширені можливості моніторингу, щоб компанії мали доступ до системи зі своєчасним виявленням кіберзагроз через зручний та зрозумілий інтерфейс в режимі 24/7. Сервіс SIEM як послуга від RNB забезпечує захист даних для замовників, відповідно до всесвітніх галузевих стандартів. Read more
Аудит інформаційної безпеки
RNB Team забезпечує комплексну оцінку стану захисту організації від кіберзломів і шахрайства. Використовуючи новітні інструменти та ресурси, команда експертів RNB Team ретельно досліджує всі наявні системи та процеси, аби переконатися, що вони відповідають галузевим стандартам, а також правилам і нормам безпеки. Ми перевіряємо відповідність різноманітним нормативним вимогам і за потреби вносимо корективи та розробляємо деталізований план дій для зменшення будь-яких ризиків. Read more
Впровадження систем і процесів швидкого реагування на інциденти
Наявність системи реагування допомагає забезпечити впевненість у тому, що агенти кібербезпеки в команді замовника реагуватимуть на інциденти швидко, ефективно, 24/7. Команда RNB Team використовує проактивний підхід у реагуванні на потенційні інциденти. Це не тільки допомагає переконатися, що будь-які проблеми чи збитки мінімізовано або усунено, але й може забезпечити кращі стосунки між компаніями та їхніми клієнтами. Ми допомагаємо замовнику навчитись ефективно реагувати на загрози та залучати всі необхідні заходи безпеки. Read more
Впровадження окремих систем і рішень щодо захисту
Для забезпечення надійних рішень захисту, інтегрований підхід — це правильний вибір. RNB Team використовує комплексний підхід, щоб зрозуміти ваші вимоги та запропонувати відповідні рішення. Усе починається з ідентифікації болі замовника. Наша експертиза в галузі кібербезпеки дозволяє нам зрозуміти ваші потреби та пояснити, як запропоновані нами рішення чи сервіси призведуть до успішного функціонування процесів безпеки. Завдяки повному циклу та комплексному підходу забезпечується безперебійна працездатність усієї інфраструктури безпеки або окремих її частин. Read more
2.2 Цілі та обов'язки
 1. Ретельне виявлення потенційних порушень безпеки для подальшого їх аналізу

 2. Глибоке вивчення інциденту і розроблення ефективної реакції

 3. Використання автоматизованих систем аналізу для визначення підозрілої активності

 4. Створення звіту про інцидент і налагодження алгоритмів реагування

 5. Розробка системи та процесів інформаційної безпеки для інфраструктури замовника

 6. Використання складних алгоритмів для виявлення місцезнаходження командно-контрольних серверів, що використовують зловмисники, і запобігання встановлення ними з’єднання

 7. Проведення комплексного аналізу та криміналістичної експертизи, залучаючи системи сторонніх виробників для надійної роботи в усіх архітектурах.

2.4 Методи
 1. Аналіз журналу подій для виявлення цінної інформації

 2. Впровадження платформи інформаційної безпеки та системи керування подіями, допомагає виявити потенційні вторгнення

 3. Впровадження спеціалізованих систем та програмного забезпечення для збору й аналізу інформації

 4. Ідентифікація та класифікація нових загроз у реальному часі

 5. Збір актуальних відомостей про загрози з метою мінімізування будь-яких можливих прихованих небезпек

 6. Дотримання певних стандартів і вимог регуляторів

 7. Відстеження підозрілих змін у потоці даних.

3 Лідери галузі, які вибирають RNB Team
4 Відгуки

Команда RNB змогла ідентифікувати та розкрити конфіденційні дані, які були розкриті за межами їхньої системи, і впровадити заходи безпеки для запобігання вразливості. Команда дуже комунікабельна, внутрішні зацікавлені сторони вражені їхнім складним процесом.

See on Clutch
Червень 6, 2022

Наскрізне тестування
для банківської фірми

CISO та заступник керівника
управління ризиками,
Агропросперіс Банк

Андрій Янчук
CEO

Команда R&B провела ретельний моніторинг системи клієнта, виявивши велику кількість вразливостей. Команда виконала проект вчасно, забезпечивши відмінні результати. Вони зробили все можливе, щоб перевершити потреби та вимоги внутрішньої команди.

See on Clutch
Квітень 6, 2022

Кібербезпека для фармацевтики
Виробнича компанія

Начальник відділу
інформації
Відділ безпеки, Kusum

Дмитро Карпинський
CEO

Андрій Янчук
CEO

CISO та заступник керівника
управління ризиками,
Агропросперіс Банк

Наскрізне тестування
для банківської фірми

Команда RNB змогла ідентифікувати та розкрити конфіденційні дані, які були розкриті за межами їхньої системи, і впровадити заходи безпеки для запобігання вразливості. Команда дуже комунікабельна, внутрішні зацікавлені сторони вражені їхнім складним процесом.

See on Clutch
Червень 6, 2022

Дмитро Карпинський
CEO

Начальник відділу
інформації
Відділ безпеки, Kusum

Кібербезпека для фармацевтики
Виробнича компанія

Команда R&B провела ретельний моніторинг системи клієнта, виявивши велику кількість вразливостей. Команда виконала проект вчасно, забезпечивши відмінні результати. Вони зробили все можливе, щоб перевершити потреби та вимоги внутрішньої команди.

See on Clutch
Квітень 6, 2022
5 Наші сертифікати
Розкажіть нам про ваш проєкт

Надішліть нам повідомлення, напишіть нам на info@rnb-team.com або заплануйте зустріч через Calendly

RNB team

  Натискаючи «Надіслати повідомлення», ви приймаєте Умови використання та Політику конфіденційності